Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn de spelregels die gelden als je de Grote Kerk Wageningen huurt. Dit gaat bijvoorbeeld over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen, of hoe een klacht in te dienen.

Corona; aan de in de algemene voorwaarden genoemde opzegtermijnen zal je als huurder niet worden gehouden daar waar het gaat om omstandigheden rondom de Corona, en waar u geen invloed op heeft.

De gebruiksregels gaan vooral over het uitvoeren van de activiteit of evenement en hoe je als ‘goede huisvader’ om gaat met het gebouw.

Veel kan in de Grote Kerk maar er zijn enkele beperkingen en het gebouw op zich laat ook niet alles toe. Goed om hier kennis van te nemen.

Algemene voorwaarden Gebruiksregels