Wie zijn wij

Wij zijn de Grote of Johannes de Doperkerk, in het hart van de stad Wageningen. Het gebouw kent een rijke geschiedenis en heeft een kapitale erfenis die met grote zorgvuldigheid beheerd moet worden. Dat vereist inzet, van elke generatie. Het is ons doel om deze kerk voor de toekomst te bewaren, vandaar dat we gezamenlijk, als bestuur, locatiemanagement en vrijwilligers, hier de schouders onder zetten. Samen zorgen we er voor dat dit veelzijdige (kerk)gebouw een centrale, samenbindende functie voor de Wageningse samenleving heeft, waardoor de Grote Kerk als monumentaal religieus erfgoed een duurzaam toekomstperspectief behoudt.

Hoe willen we dat bereiken? Door op een laagdrempelige en plezierige wijze het kerkgebouw voor een ieder toegankelijk te maken. Gastvrijheid en flexibiliteit zijn voor ons uitgangspunten. Heel veel kan, natuurlijk mits passend bij de aard van het gebouw. Op zondag is de kerk in gebruik voor kerkdiensten. Op alle andere dagen is de Grote Kerk Wageningen beschikbaar voor verhuur.

Wat doen we wel, wat doen we niet

Wij verhuren de Grote Kerk met al zijn faciliteiten voor congressen, (pop)concerten, huwelijksvoltrekkingen, rouwdiensten, tentoonstellingen, symposia en andere denkbare evenementen. Wij helpen daarbij graag om het evenement in deze historische en veelzijdige locatie zo groots mogelijk tot zijn recht te laten komen. Met een sfeer die past bij het evenement, van historisch en statig tot fris en vernieuwend. Gastvrijheid en flexibiliteit staan bij ons voorop.

Wij organiseren zelf geen evenementen. We hebben dan ook geen horecafunctie of vaste afspraken met toeleveranciers. Natuurlijk hebben wij wel vele goede connecties met partijen die kunnen helpen bij het organiseren van het evenement. Ook hier geldt: uitgangspunt is vrijheid en flexibiliteit.

Stichting Oude Gelderse Kerken

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is sinds augustus 2017 eigenaar van de Grote Kerk Wageningen. De SOGK draagt zorg voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. SOGK zet zich al 45 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken in de provincie Gelderland te behouden. Dit doen zij op drie manieren; belangstelling wekken voor het behoud van religieus erfgoed, restauratie en onderhoud en het beheer (exploitatie) van eigendommen. Voor dat laatste is in Wageningen de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) in het leven geroepen. Deze stichting beheert het kerkgebouw, zorgt voor het dagelijks onderhoud en regelt goed gebruik en verhuur.