Publicaties

Op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 en onze culturele ANBI-status zijn wij gehouden aan openbaarheid en transparantie over de stichting, statuten, het actuele beleid, bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, een actueel jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans en de staat van baten en lasten.

ANBI Openbare Publicatie