Gelderse Kerken

Meer doen met ons religieus erfgoed

Iedere stad, ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Soms zelfs meer dan één. Kerken vormen een vertrouwd beeld in de omgeving. Gelderse Kerken zet zich al meer dan 45 jaar in om monumentale kerken te behouden voor de toekomst.

Gelderse Kerken is sinds augustus 2017 eigenaar van de Grote Kerk Wageningen. Zij dragen de zorg voor het duurzaam beheer en behoud van de kerk. Dit doen zij op drie manieren; belangstelling wekken voor het behoud van religieus erfgoed, restauratie en onderhoud en het beheer (exploitatie) van eigendommen. Voor dat laatste is in Wageningen de Stichting Grote Kerk Wageningen in het leven geroepen. Grote Kerk Wageningen beheert het kerkgebouw, zorgt voor het dagelijks onderhoud en regelt goed gebruik en verhuur.

 

 

Gelderse Kerken is een particuliere organisatie die voor het uitvoeren van haar werk grotendeels afhankelijk is van haar donateurs.

Voor een bedrag van € 35 per jaar bent u al donateur, maar een hoger bedrag is uiteraard welkom! U ontvangt dan gratis het kwartaalblad Venster. Een prachtig geïllustreerd tijdschrift met interessante (wetenschappelijke) artikelen en wetenswaardigheden over ons erfgoed, monumentennieuws en informatie over restauraties.

Als u wilt, kunt uw bijdrage bestemmen voor onderhoud van de Grote Kerk Wageningen.

Ik word Donateur