Tweede tranche subsidie toegekend

Afgelopen mei is de restauratie en herinrichting van de Grote Kerk  van start gegaan. Op dat moment was nog onduidelijk of het project in één keer afgemaakt kon worden. Nu het tweede deel van de subsidie vanuit de Provincie Gelderland beschikbaar komt zal de kerk als multifunctioneel gebouw sneller haar deuren weer kunnen openen.

Sinds de overname van de Grote Kerk Wageningen door de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) en de exploitatie door de Stichting Grote Kerk Wageningen (SGKW) in 2017, is er veel energie gestoken in het voorbereidende traject voor de restauratie en herinrichting. Dit traject was al gestart door de Protestantse Gemeente te Wageningen (PGtW) toen het kerkgebouw nog haar eigendom was.

De totale restauratie en herinrichting bedraagt ca 3,5 miljoen euro. Voor een deel van de financiering (2 miljoen) is aanspraak gemaakt op subsidiemogelijkheden van de Provincie Gelderland. De overige financiële middelen zijn afkomstig van PGtW en SOGK. Nadat de eerste tranche van 1 miljoen euro in 2018 door de provincie werd toegekend, is in mei 2019 gestart met de restauratie. Er werd rekening gehouden met de situatie dat de tweede tranche van 1 miljoen euro niet op tijd beschikbaar zou zijn. In die situatie zou het werk tussentijds stil te komen liggen en voor o.a. extra bouwkosten zorgen. Gelukkig is dat nu niet meer het geval. Zowel de restauratie aan de buitenkant, waarbij onder andere dakpannen worden vervangen, opnieuw wordt gevoegd, het glas-in-loodwerk wordt hersteld, als de verduurzaming en nieuwe inrichting, waarbij de moderne toiletten, een garderobe en uitgiftepunt voor horeca het gebouw geschikt maken voor diverse activiteiten, kunnen nu aaneensluitend afgemaakt worden. Dit betekent dat eind 2020 het kerkgebouw als multifunctioneel gebouw haar deuren zal openen en ook de Protestantse Gemeente er de zondagen weer gebruik van maken.


« Nieuws