Stichting Flentrop Orgel Wageningen

Kort geleden is op initiatief van organist Gonny van der Maten de Stichting Flentrop Orgel Wageningen (FlOW) opgericht. Het doel van Gonny van der Maten en de stichting is de bekendheid van het Flentrop orgel in de Grote Kerk te vergroten. Dat gaan ze doen door het organiseren van concerten en evenementen met en rond het orgel.

Het eerste aanbod is een project voor de Wageningse basisscholen. Via Kunstmenu kunnen basisscholen zich inschrijven voor een project met hun leerlingen. In dat project leren leerlingen al doende en spelende hoe een orgel werkt, wat je er allemaal mee kunt, en bezoeken zij het orgel van de Grote Kerk.

Verder is de stichting in overleg met diverse Wageningse organisaties om te onderzoeken wat ze gezamenlijk zouden kunnen organiseren. Die gesprekken verlopen positief, en hopen z.s.m. concrete activiteiten te kunnen melden.

Een mooi initiatief dat de Grote Kerk Wageningen -als verrassend veelzijdige, monumentale locatie- een extra dimensie geeft bij het zijn van “Kerk in de Stad” – “Stad in de Kerk”.

Meer over de stichting: www.flentroporgelwageningen.nl
Meer over het Flentrop orgel: www.grotekerkwageningen.nl/gebouw/ en ‘orgel

© Ger Vos

« Nieuws