Restauratie en herinrichting Grote Kerk starten

Op woensdag 1 mei van 17.30 – 18.30 zijn vertegenwoordigers van restauratiebedrijf de Bonth van Hulten en onze Stichting  in de kerk aanwezig om vragen van omwonenden en ondernemers te beantwoorden over de start van de restauratie en herinrichting.

De werkzaamheden starten op 7 mei en worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase zal naar verwachting begin 2020 gereed zijn. Over de uitvoeringsperiode van de 2e fase wordt in een later stadium gecommuniceerd. Hiervoor zijn deze brieven bij omwonenden en ondernemers bezorgd. Hierin staat praktische informatie over de uitvoering.

Via de  ‘BouwApp’ (te downloaden in de appstores) kunt u de voortgang van de bouw volgen. Met deze app kunt u ook overlast en zaken die niet pluis zijn melden aan de aannemer. Het project wordt een dezer dagen in de BouwApp geactiveerd.


« Nieuws