Klokken voor vrede en recht

Op woensdag 2 maart luiden tussen 17.15 – 17.30 uur de klokken van de Grote Kerk Wageningen. Door de Raad van Kerken is een oproep gedaan aan alle kerken in Nederland om, voorafgaande aan het gebedsmoment voor vrede en recht in Oekraïne de kerkklokken te luiden.

De Grote Kerk Wageningen -een kerk met een geschiedenis van verwoesting door oorlogsgeweld- steunt dit initiatief van harte. Met het luiden willen wij ons medeleven, bezorgdheid en solidariteit uiten met Oekraïne en stilstaan bij de realiteit dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is.


« Nieuws