Eindejaarsgroet

Zoals waarschijnlijk velen in onze maatschappij kijken ook wij aan het eind van 2021 terug op een enerverend jaar. Zo kregen we in de loop van het voorjaar steeds meer ruimte om elkaar te ontmoeten en hebben we recent toch weer te maken met beperkingen door Corona. Toch kijken we terug op een mooi jaar: ondanks beperkingen gedurende een groot aantal maanden hebben, naast het kerkelijke gebruik, zo’n 70 mooie en zeer diverse activiteiten in deze bijzondere locatie plaatsgevonden. Dit biedt perspectief voor de toekomst en toont dat we met de Grote Kerk als veelzijdige locatie in een behoefte voorzien. De enthousiaste reacties die we mochten ontvangen, van zowel huurders als bezoekers, sterkt ons om ook in 2022 met veel energie de gekozen koers vast te houden en verder uit te bouwen.

Ook voor het nieuwe jaar hebben we er alle vertrouwen in dat, zodra het weer meer mag, vele mensen kunnen gaan genieten van de mooie dingen die er in de Grote Kerk georganiseerd gaan worden.

Voor nu wensen wij u mooie feestdagen en een gezond 2022 toe. We hopen u graag in het nieuwe jaar weer te kunnen verwelkomen!


« Nieuws